Stage hbo Social Work Behandelgroep de Linde

Is maatgericht werken jou op het lijf geschreven? Dan ben je bij de Behandelgroep de Linde in Gouda op je plek. Het uitgangspunt van waaruit gewerkt wordt is behandeling, jeugd- en opvoedhulp bieden op basis van wat de jongeren en diens netwerk van ons nodig hebben.

Ben je benieuwd naar wat onze collega’s zeggen over het werken bij Enver? Bekijk het filmpje: Enver


Wat kan jij betekenen als stagiaire hbo Social Work Behandelgroep de Linde?

Je wordt opgeleid om de functie van jeugdzorgwerker C uit te gaan oefenen. Als jeugdzorgwerker C begeleid je de groep en zorg je voor een veilig en positief werkklimaat. Vanuit een betrokken en betrouwbare werkhouding lever je een bijdrage aan de doelen/hulpvraag van de jongeren. Samen met de jongere, zijn ouders en zijn ingebrachte mentor (JIM) stel je het (gezinsgerichte) werkplan op. Je ondersteunt en begeleidt de jongere en de ouders/verzorgers en betrokkenen bij de uitvoering van het werkplan en hebt contact met alle betrokken partijen zoals bijvoorbeeld: school, werk en de aanmelder. Je denkt actief mee over de toekomst van de jongeren en de te bewandelen route. Dit doe je door intensief samen te werken in een multidisciplinair team. In het begin kijk je veel mee, maar het uiteindelijke doel is dat je op start niveau alle taken en werkzaamheden van de jeugdzorgwerker kan uitvoeren zodat je zelfstandig een dienst zou kunnen draaien. Jij neemt de theorie vanuit school tot je en samen koppelen we dit aan de praktijk. Verder werk je op roosterbasis en heb je onregelmatige diensten.

Jouw nieuwe werkplek

Op behandelgroep de Linde in Gouda verblijven zeven reguliere jongeren en maximaal twee crisisjongeren. Er verblijven jongeren in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen. De problemen die deze jongeren en hun netwerk hebben, zijn dan ook divers wat het werk uitdagend en nooit saai maakt. Daarnaast zijn de jongeren op deze groep tevens belast met GGZ-problematiek.

Het doel van het residentiele verblijf en de behandeling is o.a. persoonlijke groei, ontwikkeling, contactherstel met netwerk en het werken aan een toekomstperspectief passend bij de jongere en het netwerk. Dit kan bijvoorbeeld zijn het terugwerken naar huis of juist een doorstroom naar (meer) zelfstandigheid. We stralen uit dat de jongere een thuis blijft houden binnen het eigen netwerk en wij ter ondersteuning ingezet kunnen worden, gericht op de groepen die er zijn. De Linde heeft een nauwe samenwerking met Youz (kind- en jeugdpsychiatrie). Met het team richt je je op de behandeling van de jongeren door middel van de in te zetten methodieken en interventies. Je werkt op roosterbasis (dag-, avond-, slaap- en weekenddiensten & feestdagen).

Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)

Wij worden getraind om door middel van de JIM-aanpak aan de slag te gaan. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en kan een familielid, vriend of een bekende van de jongere zijn. JIM is de vertrouwenspersoon voor de jongere. In die rol treedt hij/zij op als vertegenwoordiger richting de ouder(s) en professionals. Iedere jongere kiest zijn eigen JIM. Belangrijk is dat jij als professional een stapje terug doet en de jongere en zijn JIM de ruimte geeft, zodat zij de regie houden. Onze basishouding is vertrouwen in de kracht en deskundigheid van de jongere en zijn netwerk. Verder worden er nog meer methodieken ingezet (trainingen gevolgd) gericht op trauma, sensitief werken, het inzetten van geweldloos verzet, omgaan met agressie en zo meer.

Je werkt met zeven directe collega’s en één stagiaire in een divers team dat volop in ontwikkeling is. De kracht zit in het contact met de jongere en het aansluiten bij de behoefte van de jongere. Je werkt nauw samen met een gedragswetenschapper, gebiedsmanager, behandelaar, gastvrouw en het team van InVerbinding. Als er crisisplaatsingen zijn, is er ook een intensieve samenwerking met een ASH (ambulante spoed hulp) medewerker en de betrokken gedragswetenschapper.

Wat breng je mee als nieuwe collega?

 • Op dit moment volg je een sociale hbo- studie (bijvoorbeeld Social Work of Pedagogiek en gaat vanaf februari 2024 naar het 3e leerjaar.
 • Je bent beschikbaar voor 32 uur per week voor een periode van 1 jaar.
 • Beschikt over improvisatie en reflectie vermogen, flexibiliteit, kan goed zelfstandig werken en samenwerken.
 • Integriteit, vóór aanvang van je stage overleg je een originele Verklaring Omtrent Gedrag én een ondertekende stage-schoolovereenkomst.
 • Bij het begin van je stage heb je je ontwikkelpunten benoemd en je durft kritisch naar jezelf te kijken.

Wat biedt Enver jou?

Omdat jij goed voor onze jongeren zorgt, zorgen we ook goed voor jou! Dat blijkt ook uit onze arbeidsvoorwaarden, we bieden je:

 • Een stagevergoeding van € 400,- bruto per maand (gebaseerd op een 32-urige werkweek, conform de cao-jeugdzorg).
 • Eén vast aanspreekpunt (namelijk jouw stagebegeleider), een geregistreerde jeugdzorgwerker, waarmee je regelmatig de stage en jouw functioneren bespreekt.
 • In de loop van de stage kan je steeds meer taken zelfstandig oppakken. Het tempo waarin dit gaat, is mede afhankelijk van hoe snel jij dingen oppakt
 • Een stageplaats waarin je heel veel kunt leren over de sociale kaart, gezinnen en over jezelf.
 • Meestal kun je ook jouw afstudeeropdracht doen als je jouw 3e jaar stage ook bij Enver hebt gedaan.
 • Goede werkervaring voor je toekomstige baan. Veel stagiairs blijven na hun stage bij Enver werken.

Los hiervan bieden wij je uiteraard nog veel meer. Bekijk hier al onze arbeidsvoorwaarden.

Werken bij Enver

Bij Enver vinden we dat elk kind recht heeft op een goede basis. Dat betekent dat een kind veilig en kansrijk opgroeit en trots is op zichzelf en op wat hij of zij kan. Soms is daarbij wat hulp nodig. Want, opgroeien en opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Enver is er voor kinderen, jongeren, ouders en opvoeders. Voor een steuntje in de rug en voor zorg en ondersteuning als de ontwikkeling van een kind in het gedrang komt.

Naast de jongeren staat ook de medewerker centraal. Als Enveriaan hoor jij bij een professionele, informele en inspirerende organisatie, waarin jij je steentje bijdraagt aan de maatschappij en echt het verschil kunt maken! Met jouw kennis, talenten en bevlogenheid draag je samen met jouw collega’s bij aan de missie van Enver. Hierin kan je echt van betekenis zijn voor jongeren en het gezin door Verbinden. Vertrouwen. Versterken.

Website Enver

Wil je eerst nog meer weten over wat jouw stage zo bijzonder maakt? Neem dan contact op met Talitha van de Bunt (Gebiedsmanager) via mail talithavandebunt@enver.nl. Zij beantwoord graag al jouw vragen.

Deze vacature heeft geen sluitingsdatum, zodra we de beste kandidaat hebben gevonden sluiten we de vacature.

Planning

Zijn we een match? Dan plannen we graag een kennismakingsgesprek op korte termijn in! Deze vacature heeft geen sluitingsdatum, zodra we onze nieuwe collega hebben gevonden sluiten we de vacature. 

Wij zoeken graag zelf onze nieuwe collega. Bureaus hoeven dus geen contact op te nemen.

Geen passende vacature gevonden?

Schrijf je in voor onze job alert en ontvang als eerste onze nieuwe vacatures

Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl