Gezinshuisouder Crisisgezinshuis

“Soms heb je het gevoel dat je nooit vrije tijd hebt en soms heb je niet het idee dat je een baan hebt.”

Als gezinshuisouder crisisopvang Midden-Holland heb je een heel groot hart voor kinderen, welke om diverse redenen in crisis verkeren en wil je hen als professioneel opvoeder een veilige en stabiele plek bieden. De mogelijkheid bestaat deze functie in loondienst te vervullen of als zzp’er in samenwerking met www.gezinshuis.com en Enver Jeugdhulp.

Een gezinshuisouder aan het woord: https://www.youtube.com/watch?v=zji2EROOnNs&t=49s 

Wat is een Crisisgezinshuis?

Een Crisisgezinshuis is een gezinshuis voor crisisopvang. De kinderen, in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, komen veelal uit een thuissituatie waar de problemen tijdelijk of structureel dermate zijn dat thuis wonen (tijdelijk) niet meer mogelijk is. In deze situaties is het belangrijk dat er snel gehandeld kan worden. “Wonen” in een crisisgezinshuis heeft dan ook een tijdelijk karakter. In de eerste weken wordt er direct een analyse gemaakt van de moeilijkheden en de krachten in de thuissituatie van het kind. Daarnaast wordt er een plan opgesteld om met behulp van behandeling en/of begeleiding in de thuissituatie het kind weer naar huis te laten gaan. Mocht blijken dat ook met intensieve hulpverlening thuis wonen geen optie meer is, zal er gezocht worden naar een passende woonplek voor het kind. Mogelijk opties kunnen zijn: in het netwerk van het kind, regulier pleeggezin of een gezinshuis.

Het crisisgezinshuis valt in een breder palet van crisishulp vanuit Enver om daarmee ten allen tijde passende zorg te kunnen bieden aan deze kinderen. In beginsel zal bij het crisisgezinshuis de focus liggen bij de opvang van kinderen tot 12 jaar, maar ook voor de oudere doelgroep (12+) is er plek binnen het crisisgezinshuis.

Wat ga je doen als gezinshuisouder Crisisgezinshuis

Je woont en werkt (alleen, met je partner of met je gezin) in het gezinshuis dat eigendom is van Enver of in een eigen woning welke geschikt is als crisisgezinshuis. Je werk verweeft zich met je privéleven en andersom. Je werk is je privéleven en je privéleven is je werk. Als GHO ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en opvoeding van de geplaatste kinderen. Je creëert een veilige leefomgeving waar de kinderen zich gezien en op hun gemak voelen. Je stimuleert hun ontwikkeling, bijvoorbeeld door schooldeelname en vrijetijdsbesteding. De problematiek van de kinderen is complex en zij en hun ouders hebben vaak al veel meegemaakt. Je leert ze dat hun geschiedenis niet de toekomst bepaalt. Je biedt structuur en speelt waar nodig in op crisissituaties. Dit doe jij als gezinshuisouder niet alleen, maar samen met een team. Tijdens het verblijf van de kinderen wordt samen met ouders, jeugdbescherming en een Enver team onderzocht wat een passende vervolgplek is voor het kind.

We zijn een team

Vanuit Enver ondersteunen wij jou als gezinshuisouder met een team van collega’s. Jij bent een zeer belangrijke spil in het geheel en vormt een team samen met de gedragswetenschapper en ambulant hulpverlener (tevens trajectbegeleider). De ambulant hulpverlener is -naast jou- de schakel tussen de kinderen en hun biologische ouders en/of netwerk. Ook voert de ambulant hulpverlener de regie over de plaatsing. Jij houdt je bezig met de dagelijkse gang van zaken rondom het kind en daarom is intensief contact en overleg met elkaar noodzakelijk. Het team wordt aangestuurd door een gebiedsmanager van Enver. Twee weekenden per maand ben je vrij. Er zijn dan pedagogisch medewerkers die de aanwezige kinderen begeleiden. De kinderen verblijven in het weekend soms ook wel in hun netwerk, een logeerhuis of in een weekendpleeggezin. Je werkt nauw samen met het netwerk en ouders van de kinderen. Sleutelwoorden voor het werken als gezinshuisouder zijn: geduldig, flexibel, oplossingsgericht, stressbestendig, relativeringsvermogen, vertrouwen en verbinden.

Wat verwachten we van jou?

 • Een zorg- of welzijnsdiploma (mbo-niveau 4 of hbo) en/of aantoonbare ervaring met het opvoeden van getraumatiseerde kinderen. 

 • Een SKJ registratie is alleen nodig als de opdrachtgever dit eist. Op dit moment is dat alleen in de regio Zuid-Holland Zuid het geval (Dordrecht en omgeving).

 • Je hebt veel geduld, doorzettings- en relativeringsvermogen en een goed reflectievermogen.

 • De gezinshuisouders inclusief eigen inwonende kinderen zijn verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (vanaf 17 jaar) en een Verklaring van Geen Bezwaar (vanaf 12 jaar) te overleggen.

 • Een assessment is een onderdeel van de selectieprocedure.

Wil jij gezinshuisouder worden? Verschillende opties zijn mogelijk:

In loondienst via Enver:

 • Een salaris van minimaal € € 2.808,78 tot maximaal € 4.171,02,- bruto per maand (gebaseerd op een 36-urige werkweek, schaal 8 conform de cao-jeugdzorg)

 • In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar voor 24 - 32 uur per week en met uitzicht op vast dienstverband

 • Je krijgt 14% onregelmatigheidstoeslag. De overige arbeidsvoorwaarden en vergoedingen voor gezinshuisouders vind je in bijlage 3 van de cao Jeugdzorg

 • Je eventuele partner krijgt een samenwerkingsovereenkomst en een maximale vrijwilligersvergoeding (vrijgesteld door de Belastingdienst)

Daarnaast bieden wij je uiteraard nog veel meer. Bekijk hier al onze arbeidsvoorwaarden.

Via Gezinshuis.com:

 • Start je eigen gezinshuis!

 • Via Gezinshuis.com is het mogelijk om als franchisenemer aan te sluiten en maak je deel uit van een community van 200 gezinshuizen. Je bent verzekerd van de juiste ondersteuning bij alle aspecten die je als gezinshuisouder tegenkomt

 • Je ontvangt een vergoeding per geplaatst kind. Bekijk voor meer informatie de website www.gezinshuis.com

 • Enver is aangesloten bij Gezinshuis.com en biedt jou de ondersteuning die jij als gezinshuisouder nodig hebt

Werken bij Enver

Bij Enver kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht voor preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen op verschillende manieren. Onze medewerkers werken in een wijkteam, bieden specialistische hulp aan huis, schoolmaatschappelijk werk, ouderschapsbemiddeling na scheiding, opvoedcursussen en trainingen. We bieden kinderen en jongeren ook een plek om tijdelijk te wonen als het thuis niet meer gaat, zoals pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen of crisisopvang. Enver is actief in de regio’s Rotterdam Rijnmond (Rotterdam en omgeving tot en met Goeree-Overflakkee), Midden-Holland (Gouda en omgeving) en Zuid-Holland zuid (Dordrecht en omgeving).

Solliciteer nu!

Denk jij nu, dit is mijn kans? Wacht dat niet langer en solliciteer via onderstaande sollicitatiebutton.

Wil je eerst nog meer weten over wat jouw functie zo bijzonder maakt? Neem dan contact op met Tamara Bardega (gebiedsmanager) via (06)  43 07 85 71. We beantwoorden graag al jouw vragen.

Deze vacature heeft geen sluitingsdatum, zodra we de beste kandidaat hebben gevonden sluiten we de vacature.

Wij zoeken graag zelf onze nieuwe collega. Bureaus hoeven dus geen contact op te nemen.

Geen passende vacature gevonden?

Schrijf je in voor onze job alert en ontvang als eerste onze nieuwe vacatures

Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl