Kom jij stage lopen bij Enver?

Kom jij stage lopen bij Enver?

Ben jij al bekend met Enver? Bij Enver vinden we dat elk kind recht heeft op een goede basis. Dat betekent dat een kind veilig opgroeit en trots is op zichzelf en trots op wat hij of zij kan. Dat is de beste basis om sterk en weerbaar in het leven te staan.

Enver biedt jeugd- en opvoedhulp aan kinderen, jongeren (tussen de 0 en 28 jaar) en ouders of opvoeders in de regio's Rotterdam Rijnmond (van Rotterdam en omgeving tot en met Goeree-Overflakkee), Midden-Holland (Gouda en omgeving) en Zuid-Holland zuid (Dordrecht en Gorinchem en omgeving). Voor een steuntje in de rug en voor zorg en ondersteuning als de ontwikkeling van een kind in het gedrang komt. Je kunt hierbij denken aan problemen zoals pesten op school, moeilijk gedrag thuis, sombere gevoelens, maar ook ingewikkelde opvoed- of familiesituaties, waarbij de ouders of verzorgers niet meer weten hoe zij het moeten aanpakken. Jaarlijks bieden we hulp aan duizenden kinderen, jongeren en ouders.

Stagiair(e) 2020/2021
De invulling van jouw stage hangt af van de functie waarin je stage loopt, de plek waar je dit doet en de omschrijving van jouw stageopdracht. In het begin zal het veel meekijken zijn. Jij neemt de theorie vanuit school tot je en samen koppelen we dit aan de praktijk. Binnen Enver hebben we veel verschillende soorten stages. Aan jou de keus waar je stage wilt lopen:

Behandelgroep
Op een behandelgroep wonen jongeren omdat ze tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Als stagiaire (jeugdzorgwerker C) begeleid je samen met ervaren jeugdzorgwerkers een groep jongeren en zorg je voor een veilig en positief leefklimaat. Je stimuleert de ontwikkeling van de jongeren die tijdelijk op de groep verblijven. Je ondersteunt en begeleidt de jongere bij de uitvoering van het hulpverleningsplan en je hebt contact met de ouders/verzorgers, de aanmelder, andere hulpverlenende instanties die betrokken zijn en de school of het werk.

Je denkt actief mee over de toekomst van de jongere en de te bewandelen route. Je werkt op basis van een rooster. Ben jij iemand die energie krijgt van samenwerken binnen een team, sta jij stevig in je schoenen en ga jij een uitdaging niet uit de weg? Dan is dit de stageplaats voor jou.

Dagbehandeling
Gezinnen met jonge kinderen kunnen door verschillende oorzaken en om verschillende redenen hulp nodig hebben. Als de hulp in reguliere voorzieningen niet toereikend is, kan dagbehandeling een optie zijn. Meestal gaat het om kinderen met vragen rondom hun ontwikkeling en hun gedrag. Ouders willen graag weten wat er met hun kind aan de hand is, wat de beste aanpak is en welke vervolgplek het beste bij hun kind past. De dagbehandeling biedt een gestructureerde en stimulerende omgeving en is ondersteunend om een goed beeld te vormen van de mogelijkheden van het kind.  

Je wordt opgeleid om de functie van jeugdzorgwerker C uit te gaan oefenen. Je begeleidt jonge kinderen van twee tot zeven jaar en samen met collega’s geef je uitvoering aan groepsgerichte en individuele programma’s. Je geeft samen met jouw collega’s begeleiding, behandeling en verzorging aan de kinderen. Ook heb je contacten met de ouders, de verwijzers en de school. De werktijden zijn van 8.30 uur tot 16.30 uur van maandag tot en met vrijdag. De kinderen zijn aanwezig van 8.45 uur tot 14.45 uur. Na de kind-tijd is er ruimte voor voorbereiding voor de volgende dag en zijn er regelmatig vergaderingen.

Pleegzorg 
Als er problemen zijn met kinderen in een gezin willen we die het liefst thuis samen met het gezin oplossen. Lukt dat niet, dan is opvang in een pleeggezin vaak het beste alternatief. Je wordt opgeleid om de functie van pleegzorgbegeleider uit te gaan oefenen. Als stagiair loopt je met verschillende collega’s in het team mee en op termijn ga je ook zelfstandig op pad. Het uiteindelijke doel is om samen met de kinderen en (pleeg)ouders te werken aan terugkeer naar huis waar het biologische gezin op eigen kracht, eventueel met steun van het netwerk, verder kan. Indien dit niet mogelijk is, gaat het om het bieden van een toekomstperspectief binnen een pleeggezin en het bevorderen van een goede samenwerking. 

Een werkdag is altijd anders. Een werkdag kan bestaan uit huisbezoeken bij de pleegouders en pleegkinderen, ben je aanwezig bij (zorg)overleggen, vergaderingen, begeleid je bezoeken tussen het pleegkind en eigen ouders en doe je de administratie die hieruit voortvloeit. Elk gezin en elk pleegkind is anders en vraagt maatwerk. Kritische vragen stellen houdt ons scherp. Spreekt dit je aan en ben je in staat om zelfstandig te werken? Dan is dit de stageplek voor jou.

School maatschappelijk werk
Het komt helaas voor dat jongeren te maken krijgen met allerlei problemen. Soms zit een leerling daardoor in een situatie waardoor het op school niet lekker loopt. Op dat moment kan de leerling bij een school maatschappelijk werker (SMW) terecht voor een luisterend oor. Hierbij kom je soms pittige problematiek tegen. Als SMW werk je solistisch binnen verschillende  scholen en in nauwe samenwerking met het onderwijs- en ondersteuningsteam. De ondersteuning die wij bieden is heel divers en is verschillend per school. Denk hierbij aan het geven van (preventieve) gedragstraining, een spreekuur voor docenten en het uitvoeren van observaties.

Daarnaast worden er trainingen gegeven in kleine groepen of klassikaal. Je zal worden ingezet ter ondersteuning en/of begeleiding van docenten, jeugdigen en hun opvoeders. De hulpvragen zijn divers en per school verschillend. Samen met een collega jeugdzorgwerker ga je aan de slag. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je op drie verschillende scholen stage loopt of dat je gekoppeld wordt aan één school en mee helpt en denkt met het ontwikkelen van nieuwe trainingen. Uiteraard kijken we samen naar wat voor jou het meest passend is.

Kortom een leuke, leerzame en uitdagende stage waarbij je direct het gevoel hebt dat het werk wat je doet ertoe doet! Ga je geen uitdaging uit de weg en durf je voor een groep te staan? Dan is deze stage vast iets voor jou!


Talent voor Rotterdam
Talent voor Rotterdam is een project waarbij hbo stagiaires hulpverlening bieden aan 18+ mbo studenten. Deze studenten hebben in veel gevallen een huisvestingsprobleem met daarbij (lichte) ondersteuningsbehoeften op verschillende leefgebieden. Het doel van het project is het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten door de mbo studenten en het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt. De jongeren krijgen de mogelijkheid om in een woning van TvR te wonen. De begeleiding vindt dan ook daar of op school plaats.

Samen met jouw koppelpartner en jouw stagebegeleider ben je verantwoordelijk voor de hulpverlening aan tien cliënten. Je start met een intakegesprek en samen met de cliënt stel je een coachingsplan op met doelen, waarover je vervolgens wekelijks gesprekken met de jongere voert. Indien nodig ga je mee naar sport/stage/school van de jongere. De gesprekken met jongeren doe je als stagiair samen met jouw koppelpartner.

De grote lijnen van de hulpverlening zet je uit met jouw stagebegeleider die het proces op de achtergrond volgt. De stagebegeleider sluit aan bij intake- en evaluatiegesprekken. Naast het directe contact met cliënten heb je vergaderingen met het team, casuïstiekbespreking, overleg met zorgcoördinatoren, de woningbouw en andere samenwerkingspartners.

Van jou als stagiaire wordt verwacht dat je stevig in je schoenen staat omdat je direct zelfstandig (met een andere stagiaire) aan de slag gaat met de jongere. Het is een stage met veel vrijheid, dit vraagt om een pro-actieve en verantwoordelijke houding van jou als stagiaire.

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent studerend voor hbo Social Work, richting jeugd

 • Je start in september 2020 met het 3e jaar
 • Leergierig, doorzetter, zelfreflectie en oprechte interesse in de ander

 • Leg in je motivatiebrief uit waarom een bepaalde werkvorm jou aanspreekt

 • Integriteit: vóór aanvang van jouw stage, overleg je een originele Verklaring Omtrent Gedrag én een ondertekende stageovereenkomst

 Ons aanbod

 • Een stagevergoeding van € 250,- op basis van 32 uur per week (CAO-jeugdzorg)

 • Eén vast aanspreekpunt, namelijk jouw stagebegeleider, een geregistreerd jeugdzorgwerker, waarmee je regelmatig de stage en jouw functioneren bespreekt

 • In de loop van de stage kun je steeds meer taken zelfstandig oppakken. Het tempo waarin dit gaat, is mede afhankelijk van hoe snel jij dingen oppakt

 • Een stageplaats waarin je heel veel kunt leren over de sociale kaart, gezinnen en over jezelf

 • Veel relevante werkervaring voor jouw toekomstige baan

 • Het komt vaak voor dat je ook jouw afstudeeropdracht kunt doen als je jouw 3e-jaars stage bij Enver hebt gedaan


Klaar om te solliciteren......?

We zijn begonnen met de werving van stageplaatsen. Je kunt ze hier bekijken (geef bij het filter vacaturesoort aan dat je alleen de stageplaatsen wilt bekijken). Je kunt ons ook volgen via Linkedin, Facebook of Instagram. Uiteraard kan je ook een job-alert aanmaken, zo loop je nooit een mooie vacature of stageplaats mis!

Geen passende vacature gevonden?

Schrijf je in voor onze job alert en ontvang als eerste onze nieuwe vacatures

Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl