Gedragswetenschappers (nieuwe kleinschalige woonvoorziening jongeren) Dordrecht

Zie jij uitdaging in complex gelaagde problematiek en deins jij niet terug voor crisissituaties? Als gedragswetenschapper, bij de kleinschalige woonvoorziening voor jongeren, ondersteun je jouw collega jeugdzorgwerkers en neem je de leiding in het samen afstemmen met de jeugdige, diens netwerk en zijn hulpverleners van onderzoeken en het uitzetten van een passend perspectief. Word jij hier enthousiast van en stroop jij jouw mouwen al op? Dan zien we jouw sollicitatiebrief graag tegemoet!

Ons streven is deze nieuwe woonvoorziening per eind september te openen. 

Kleinschalige woonvoorziening

Het is een nieuwe voorziening, waar maximaal vier a vijf jongeren wonen in de leeftijd tussen 10 en 15 jaar. De doelgroep kenmerkt zich door gelaagde problematiek op verschillende domeinen wat veelal gepaard gaat met grensoverschrijdend en/of moeilijk verstaanbaar gedrag. Gecombineerd met een situatie waarbij de zorg in de thuissituatie niet meer zelf te dragen is en er sprake is van een chronische crisis. De kleinschalige woonvoorziening is opgezet met meerdere ketenpartners binnen het zorglandschap in Zuid Holland Zuid. Hierdoor is er een groot commitment en een nauwe samenwerking met ASVZ en Yulius. Je werkt dan ook intensief samen met de regiebehandelaar vanuit Yulius.

Wat ga je doen?

Je levert een inhoudelijke bijdrage aan het hulpverleningsproces van de jongeren. Dit doe je door observatie van gedrag en de interacties op de woonvorm en het hierop afstemmen van de hulpverlening. Daarnaast adviseer en ondersteun je de collega jeugdzorgwerkers. Je levert vanuit je eigen discipline een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering en reflectie van jouw collega’s door het geven van methodisch werkbegeleiding, zowel in teamverband en individueel. Wanneer nodig ben je in contact met verwijzers of samenwerkingspartners en sluit je aan bij gesprekken tussen hulpverlener en cliënt en/of systeem om je kennis en vaardigheden ondersteunend in te zetten. Je bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van de hulp en levert een bijdrage aan de intake gesprekken.

Team

Het is een nieuw integraal samengesteld team, wat bestaat uit een mix van functiegroepen met verschillende expertises. Zij begeleiden de jeugdigen binnen de prikkelarme voorziening, waarbij zorg voor een veilig en positief leefklimaat voorop staat. Ouders en het netwerk blijven gedurende de plaatsing nauw betrokken bij de jongere en ontvangen ambulante begeleiding.

Visie

De visie die ten alle tijden uitgedragen wordt: jij mag hier wonen, zijn wie je bent en er onvoorwaardelijk mogen zijn.

Leidende principes

 • We werken middels Trauma sensitief werken, Geweldloos verzet, Oplossings- Systeem en Competentiegericht werken. Maatwerk staat hierbij voorop. Voor, of direct na de start van de woonvoorziening zal het gehele team de training Triple C volgen
 • De leefwereld staat centraal: kind/gezin/jeugdige in het dagelijkse leven vormt het uitgangspunt
 • We gaan uit van de mogelijkheden (positieve gezondheid): normaliseren in plaats van problematiseren, aansluiten bij wat het kind/gezin/jeugdige en diens omgeving wel kunnen
 • Zo nabij mogelijk: zorg beschikbaar in de eigen leefwereld/ en in de buurt, maatwerk in aansluiting bij kind/ jongere en de omgeving daar omheen
 • Doen wat nodig is middels maatwerk: in aanvulling op, en samen met de inzet vanuit het eigen netwerk

Het team gedragswetenschappers

Je krijgt een plek in het team van gedragswetenschappers van Enver in deze regio en staat daarnaast in contact met collega’s gedragswetenschappers binnen geheel Enver voor inhoudelijk overleg en methodiekontwikkeling.

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt een wo diploma (orthopedagogiek of (ontwikkelings) psychologie)
 • Je bent SKJ geregistreerd of geregistreerd bij een andere branche (bijv. GGZ)
 • Je hebt kennis van en/of ervaring met Geweldloos Verzet en de JIM methode (is een pré)
 • Je hebt ervaring met het coachen en begeleiden van collega’s
 • De bereikbaarheidsdiensten voor geheel Enver worden door alle gedragswetenschappers en gebiedsmanagers uitgevoerd. Dit is maximaal 2 keer per jaar

Ons aanbod
Omdat jij goed voor onze jongeren zorgt, zorgen we ook goed voor jou! Dat blijkt ook uit onze arbeidsvoorwaarden, we bieden je:

 • Een salaris van minimaal € 3.240,- tot maximaal € 4.896,- bruto per maand (gebaseerd op een 36-urige werkweek, schaal 11 conform de CAO-jeugdzorg)
 • In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar voor 20-24 uur per week, met uitzicht op een vast dienstverband.

Daarnaast bieden wij je uiteraard nog veel meer. Bekijk hier al onze arbeidsvoorwaarden.

Werken bij Enver

Bij Enver kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht voor preventieve hulp, basishulp en specialistische hulp. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen op verschillende manieren. Onze medewerkers werken in een wijkteam, bieden specialistische hulp aan huis, schoolmaatschappelijk werk, ouderschapsbemiddeling na scheiding, opvoedcursussen en trainingen. We bieden kinderen en jongeren ook een plek om tijdelijk te wonen als het thuis niet meer gaat, zoals pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen of crisisopvang. Enver is actief in de regio’s Rotterdam Rijnmond (Rotterdam en omgeving tot en met Goeree-Overflakkee), Midden-Holland (Gouda en omgeving) en Zuid-Holland zuid (Dordrecht en omgeving).

Solliciteer nu!

Sta jij in de startblokken om bij Enver aan de slag te gaan als gedragswetenschapper? Reageer dan via onderstaande sollicitatiebutton. Wil je eerst nog meer weten over wat jouw functie zo bijzonder maakt? Neem dan contact op met Arianne van Putten (manager) via (06) 53 23 29 11 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag). Zij beantwoordt graag al je vragen.

Planning

Ons streven is eind september deze nieuwe woonvoorziening te openen en plannen graag op korte termijn een kennismakingsgesprek in! 

Wij zoeken graag zelf onze nieuwe collega. Bureaus hoeven dus geen contact op te nemen.

Geen passende vacature gevonden?

Schrijf je in voor onze job alert en ontvang als eerste onze nieuwe vacatures

Over Enver

Enver biedt passende jeugd- en opvoedhulp daar waar het nodig is: thuis, op school of in de wijk. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van gezinnen, jongeren en hun sociale netwerk. Dit doen we met 1700 geweldige collega's die zich iedere dag voor 100% inzetten. Samen werken we eraan dat kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders weer sterker verder kunnen.

Meer over Enver
Contactgegevens

Enver
Lichtenauerlaan 222-228
3062 ME Rotterdam

085 486 70 70
sollicitatie@enver.nl